WAYANG HURUF-H

Hamso

Hamso

 

Nama              : Hamso

Pasangan       : Dimbaka

Kedudukan    : Raja (kaki tangan Prabu Jarasanda)

 

Hamso adalah seorang raja pasangan dari Prabu Dimbaka.  Hamso dan Dimbaka adalah kaki tangan dari  kepercayaan Prabu Jarasanda. Suatu ketika, Prabu Jarasanda akan mengadakan persembahan kepada Sang Hyang Rudra atau dikenal dengan sesaji Rudra dengan mengurbankan raja-raja yang sudah dikalahkan. Melihat jumlah raja yang akan dikurbankan kurang, Jarasanada memirintahkan Hamso dan Dimbaka untuk mencari genapnya.

Hamso dan Dimbaka merencanakan untuk menangkap Puntadewa, Kresna, Baladewa, Arya Prabu, Drupada untuk menggenapi jumlah raja sebagai syarat kurban sesaji Rudra. Rencana mengalami kegagalanpun tatkala ia mulai menyerang Prabu Baladewa. Sebagai siasat Prabu Baladewa, negara itu dikosongkan sehingga Hamsa dan Dimbaka leluasa menyerang Mandura negeri Baladewa. Di luar dugaan, Hamso dan Dimbaka diserang oleh Baladewa dari luar. Untuk membunuh keduanya, Baladewa menerapkan taktik agar keduanya bisa mati terbunuh.  Hamso dibunuh oleh Baladewa  dan mayatnyadibuang ke laut.  Melihat Hamso ke laut maka Dimbaka mengikuti menceburkan diri ke laut. Dimbaka pun mati dan matilah tamatlah kedua raja tersebut.

Advertisements
%d bloggers like this: