NOTASI LANGGAM OJO LAMIS

Pelog 5

Bawa :

Aja kesusu yen kowe seneng lelewa

Ashakan sok seneng lamis

Becik aluwung prasaja

Mung welingku aja lali

Gampang kena ing bebendu

Tumrape sesrawungan mbok aja sok dhemen lamis

Seneng lamis padha karo seneng cidra

 

Buka   :  .  3  .  1            .  3  .  2            3  5  6  1           3  2  1 (6)

Lancaran :

.  3  .  1            .  3  .  2            .  3  .  6            .  3  .  5

.  3  .  1            .  3  .  2            3  5  6  1         3  2  1 (6)

Lagu :

1  3  2  1            6  5  6  3            1  2  3  5           6    3    2    1

2  3  2  1           6  5  6  3            1  2  3  5            6    1    2    6

1  3  1  3            2  5  2  3           1  2  3  1 1         22  66  4    5

2  3  2  1           6  5  6  3            1  2  3  5            2    1    2   (6)

 

Cakepanipun :

Aja sok gampang janji wong manis yen ta amung lamis

Becik aluwung prasaja nimas ora agawe cuwa.

Tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamis

Kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga.

Aku iki prasasat lara tan antuk jampi

Mbok aja amung lamis kang uwis dadine banjur piye.

Akeh tuladha kang dhemen cidra uripe rekasa

Milih sawiji ati kang suci tanggung bisa mukti

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: