NOTASI LANGGAM LARA WUYUNG

Pelog 6

.    .    .   1            3  2  5  3              1  2  3  5              2  3  2  1

2  3  2  1             3  2  5  3              1  2  3  5             2  3  5  6

5  6  1  2             3  5  6  1              2  1  3  2             1  2  3  5

3  5  .  1              3  2  5  3              1  2  3  5             2  3  5 (6)

 

Cakepanipun :

Laraning lara,  ora kaya wong kang nandhang wuyung

Mangan ra doyan ra jenak dolan nang ngomah bingung

Mung kudu weruh, woting ati duh kusuma ayu

Apa ra trenyuh, sawangen iki awakku sing kuru

Klapa mudha leganana nggonku nandhang branta

Witing pari dimen mari nggonku lara ati, aduh nyawa

Duh duh kusuma pa ra krasa apa pancen téga

Mbok mbalung janur paring usada mring kang nandhang wuyung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: