NOTASI LANGGAM ALI-ALI

Slendro Mayura

Bawa : Dhandhang gula

Jenang gula glali aja lali

Ali-ali niki sulih kula

Aja dianggep sepele

Kula mbotena melu amung ati tansah nggodheli

Yen dadi lara gela sedhih rinten dalu

Ketok-ketoken kewala

Nganti-anti mbesuk bakal bali

Yen bali beja kula

 

Balungan Gerong :

.  .  .  5              3  2  3  1            2  1  3  2            3  3  2  1

2  1  6  5          3  2  3  1            2  1  3  2            3  1  2 (6)

2  1  2  6          i  6  5  3             5  3  5  3            5  6  2  1

2  1  6  5         3  2  3  1             2  1  3  2            3  1  2 (6)

 

Cakepanipun :

Ngagema ali-aliku pamrihe, aja lali marang aku

Nadyan kula mboten melu besuke, ngelingana lelabetku

Lamun embane salaka emane, amung tansah damel cuwa

Niki embane kencana pamrihe, tansah manggiha raharja

Yen nganti ilang mripate jarene nemahi rubeda

Yen nganti dinggo wong seje besuke, wis mangsa  bodhoa

Pilihanku mripat biru pamrihe, mrih sulistya endah warni

Yen takon isi atiku besuke, mresanana ali-ali

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: