NOTASI LADRANG RUJAK JERUK

Slendro  Manyura

 

Buka   : 6  5  2  .             2  3  5  6            i  6  5  3         2  2  2  (2)

 

5  2  5  3            5  6  5  2             5  2  5  3            5  6  5  2

6  5  3  2            6  5  2  3             2  3  5  6            3  5  3 (2)

 

Ciblon

.  5  .  2            .  5  .  3                 .  5  .  6           .  5  .  2

.  5  .  2            .  5  .  3                 .  5  .  6           .  5  .  2

6  3  5  6            2  1  3  2           5  3  2  1         6  5  2  3

6  5  2  .            2  3  5  6            i  6  5  3          6  5  3 (2)

 

Tembanganipun

Mangkene iki rasaning ati

Krasa risi suwe ora ditiliki

Mas yo mas yoben janji kopen

Aja lalen pamrihe supaya kajen

Sajake arep lali kwajibane

Bapakne anakmu rewel kok rewel wae

Mbok eling aja koming marang wong kang lencir kuning

1 Comment (+add yours?)

  1. BAMBANG NURHAJI
    Feb 17, 2017 @ 01:52:27

    menawi dangan mbo diparingi not kempul kenongipun Bapa

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: