NOTASI LADRANG PANGKUR

Slendro Sanga/Pelog 5

 

Buka   :  .  2  .  1            .  2  .  1            2  6  2  1            5  5  5 (5)

2  1  2  6            2  1  6  5            6  5  2  1            3  2  1  6

2  3  2  1            5  3  2  1            3  2  1  6            2  1  6 (5)

Ciiblon :

2  5  2  1            5  2  1  6            2  5  2  1            2  6  3  5

6  6  i  2             5  3  2  1            2 1  3  2             1  2  1  6

5  6  i  2             5  3  2  1           3  5  3  2             5  3  2  1

5  6  2  1           5  2  1  6           .    2  .   1             .   6  .  (5)

Ngelik  :          2  3  5  6             1   .  2  (1)

.  .    1  1           3  2  1  2           .    .   2  3             5  6  3  5

1  1  2  1          3  2  1  6           2  1  5  3             6  5  3  2

.   .   2  3          5  6  3  5           1  2  1  6              5  3  2  1

5  6  2  1         5  2  1  6            .  2   .   1               .   6  . (5)

 

Cakepan Gerong :

I. A.

Rujak klapa rujake para pemudha

Kanthi setya nuhoni mring Pancasila

Klapa mudha pembangunan terus madeg

 

Rujak degan rujake para pahlawan

Aja sungkan kanggo nggayuh kamardikan

Degan enom kabeh rakyat padha mikir

 

Rujak cengkir pinangka atebing pikir

Aja nyingkir pengaco kang lagi mukir

Cengkir enom rakyat kabeh celuk-celuk

 

B.

Pangku wirama lamba gala-gala cakrike

Slendro pathete sanga mugi dadi sarana

Manunggal lahir trusing batin

Maju tanpa mundur patuh lan tangguh

C.

Adhuh kakang ya gene gendhuk

Enggal mreneya tulungana aku

Ndang mreneya aku kang bakal nulungi

Adhuh kakang la’kok lelewa

Pancen ngene luwih becik prasaja

 

D.

Umpama yen kembang kembang melati

Cilik-cilik ganda amrik wangi

Yen rinonce anglam lami

 

Upama yen kembang kembang mawar

Warna endah kang nedheng amekar

Ganda arum gawe bingar

 

Upama yen kembang kembang cepaka

Ganda arum maweh rasa mulya

Ambirat kang nandhang branta

 

II.

E gandhese mbak ayu sing rimong becik

Nuli ndang muliya aku kang ngadhang neng kene

Nadyan mung sedhela murih dadi jampi wuyung

Andhahar  angunjuka anyenyeger sariranta

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Gending Jawa
    Oct 23, 2017 @ 11:52:30

    Terima kasih mas atas kesediaannya menuliskan notasi ladrang Pangkur, ini sangat bermanfaat bagi kami pecinta Gending Jawa. Semoga tak akan punah ditelan zaman.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: