NOTASI KETAWANG TARUPALA

Slendro Manyura

 

Buka :  6  1  2  3            2  1  3  2            6  6  6  (6)

i  5  6  i            3  5  3  2            5  3  2  1            3  2  1  (6)

i  5  6  i            3  5  3  2            5  3  2  1            3  2  1  (6)

.  .  6  6            2  3  2  1            3  2  6  5            i  6  5  (3)

6  i  3  2           5  3  2  1            3  6  3  2            5  3  2  (1)

3  3  .  .            3  3  6  1            2  2  5  3            6  5  3  (2)

6  i  6  .             6  i  2  3            6  5  2  1             3  2  1  (6)

 

Cakepan Gerong :

Pelem-pelem kang ginunem

Ginita gina welangen

Baku bala madu ganda

Katon cecangkokan nira

Lir podhanging kang busana

Golekana, sira-sira duwa

Kapopoh wani toh jiwa

 

Jeruk-jeruk kinalumpuk, kinarya langen pakantuk

Bali butun ing krangeyan, ngunduh kates ndulu macan

Ngoprok aneng paleteran ginulungan

Murut-murut meksa, kinuwik rinanjan asta

 

Jambu-jambu kang kalebu, labaning panglipur kalbu,

Wungu raden sudarsana, kapok nitih kluthukira

Mathokal ngrikil kang marga nglumut toya

Putih-putih pindha, arum lir legen kalapa.

 

Kacang-kacang kang kinuncang, kinarya langen kinarang

Ngigel Kyai Hangganala, sondher cindhe ijo dawa

Ngalewer ngendel lir cina gleyor tiba

Wungu-wungu kena, tunggak ruji kucu wreksa

 

Kara-kara winicara, winarah winor ukara

Mantri beton kang gajihan, mas kapri andong lumutan

Nunggang wedhus ingeben loking jana

Nguncis-uncis kadya, lutung ireng tanpa netra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: