NOTASI KETAWANG SUBAKASTAWA

Pelog 5

Buka   : . 1 6 5         . 6 2 .           2 6 2 5          . 1 . 6 . (1)

. 1 . 6             .1 . 5            . 1. 6            . 1 . (5)

. 1 . 6            . 1 . 5           . 1. 6            . 1 . (5)

. 2 . 1            . 6 . 5           . 2 .1            . 6 . (5)

. 2 . 1            . 6 . 5           . 2 .1            . 6 . (5)

. 2 . 1           . 2 . 6            . 2. 1            . 6 . (5)

 

Cakepanipun :

Ompak :

E endah temen megane putih memplak

mayungi gunung-gunung lha-lha

pancurane katon banyune bening

mili-mintiring sawah     tan ana cicir

Pari jagung ketela pohung, kacange

canthele grojogane sor-sor

Sah-sah anggusah nggetak manuk

Per-per per-kleper manuk mabur

 

Kinanthi:

Angripta renggane gunung, imbange, jurange

yen kadulu saking tebih

Warna biru maya-maya, watune, alase

kang jenar sinawut wilis

E E gawe lam-laming paningal

Lha-lha suwe-suwe nandukira sang respati

 

Gorak panggusahing manuk, prak-prek-prak

Swarane mangka rerengganing sabin

Nggenteyong memedi manuk, yut-siyut, ting-monting, sinendel katarik angin

E e prayata banget piguna

Lho-lho suwe-suwe agawe girising peksi

 

Tandur subur banyu mancur, sor-sor-sor,  cik-kricik, angelebi sabin-sabin

Pratani anggula wentah, net net net, dhet dhet dhet namekake pala winih

E e nimbuh lawuh tuwuh sawah.

 

Pinancing pancing sinuluh, yot, theyot, pret cepret, wadher cethul kang ngunthuli

Pra pangon bebek lan menda, lang polang gitike, agawe nuding anggiring

E e aneng dadah pinggir marga

Lho lho suwe-suwe jenak tancep pinggir kali

Advertisements

5 Comments (+add yours?)

 1. ludgherus toto utomo
  Feb 17, 2015 @ 01:51:31

  mohon notasi kendhangannya

  Reply

 2. KETAWANG
  May 27, 2015 @ 10:26:27

  NOTASI KETAWANG SUBAKASTAWA
  Pelog 5

  Buka : . 1 6 5 . 6 2 . 2 6 2 5 . 1 . 6 . (1)

  . 1 . 6 .1 . 5 . 1. 6 . 1 . (5)

  . 1 . 6 . 1 . 5 . 1. 6 . 1 . (5)

  . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 .1 . 6 . (5)

  . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 .1 . 6 . (5)

  . 2 . 1 . 2 . 6 . 2. 1 . 6 . (5)

  Reply

 3. joko winangun
  Jan 24, 2016 @ 03:10:20

  Cakepan subokastawa punika anggitanipun sinten nggih…..tulung sinten ingkang pirsa…kula nyuwun pirsa…nuwun..

  Reply

 4. Tomo Koeswoyo
  Nov 09, 2017 @ 04:00:08

  Wah… jadi inget masa dulu keci, orang tua suka nyetel kaset gending ini.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: