NOTASI KETAWANG SRI NARENDRA

Pelog Barang

 

Buka celuk :

2       2      2      2           2          2   6     7  2         7     6        7   5  7   6

Sri    Narendra           kang minulyeng           jagad       ra .     ya .       (6)

.  2   .  3            .  2  .  7            .  3  .  2            .  7  . (6)

.  2   .  3            .  2  .  7            .  3  .  2            .  7  . (6)

7  7   .  7         7  7  6  7         2  2 .  7            6  5  2 (3)

.  .  3  5            6  6  5  6          3  5  6  7         6  5  2 (3)

2  2  .  .           6  7  2  3           .  7  3  2          .  7  5 (6 )

 

Cakepanipun Gerong  : wangsalan

Jarwa purwa, tunggal basane baskara

Amiwiti, sindhen sendhoning pradangga

 

Jangkah wuri, emas jingga saupama

tanpa mundur, mrawasa angkara  murka

 

Suteng endra, prajane si Bomantara

Sun watara, lamun sira darbe tresna

 

Kusumastra, careneng reh palakrama

Moring gendhing, pinatut  lawan wirama

 

Saji siswa, araning basa nawala

Nadyan lamong , nyalemong tanpa ukara

 

Teja tirta, atmaja nata Rahwana

Kekuwunge, karya rujiting wardaya

 

Sekar pisang, pisang sesaji ing karya

Patut lamun, linulutan ing sesama

 

Barat madya, Sri Maha Prabu Pancala

Gung kepingin, ngestupada mring ywang susma

 

Wiku ditya, aran wiwitaning basa

Sun anggagas, tan wruhing purwa duksina

 

Witing klapa, kalapa kang maksih muda

Salugune, wong mardi pikir raharja

 

Tawas pita, darpa driya wisnu garwa

Murweng gita, karsa dalem Sri Narendra

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. yusuf
    Mar 27, 2017 @ 10:15:15

    natur nuwun pak moergiyanto saking ilmunipun

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: