NOTASI KETAWANG SINOM PARIJOTHO

Pathet Manyura

Buka :      3 2 3 .        3 2 1 6          3 3 5 3          2 2 2 (2)

1 1 . .           3 5 3 2          5 3 2 1          3 2 1 (6)

1 1 . .           3 5 3 2          5 3 2 1          3 2 1 (6)

2 2 . .           5 3 2 1          5 6 5 3          1 2 1 (6)

. 1 3 2         6 3 2 1          3 6 3 2          3 1 2 (6)

3 3 . .          5 6 5 3          1 2 1 6          3 5 3 (2)

6 i 3 2          6 3 2 1          3 6 3 2          3 1 2 (6)

2 1 2 6         3 5 3 2          6 3 2 1          3 5 3 (2)

 

Pathet Sanga

6 6 . .           2 3 2 1          3 2 1 6          2 1 6 (5)

6 6 . .           2 3 2 1          3 2 1 6          2 1 6 (5)

1 1 . .           3 2 1 6          3 5 3 2          6 i  6 (5)

. 6 2 1          5 2 1 6          2 5 2 1          2 6 3 (5)

2 2 . .          3 5 3 2          6 i 6 5            2 3 2 (1)

5 6 2 1         5 2 1 6          2 5 2 1          2 6 3 (5)

i 6 i 5           2 3 2 1          5 2 1 6          2 5 2 (1)

 

Cakepanipun :

Nuladha laku utama

Tumrape wong tanah Jawi

Wong agung ing Ngeksiganda

Panembahan Senopati

Kapati amarsudi

Sudaning hawa lan nepsu

Pinesu tapa brata

Tanapi siyang ratri

Amemangun karyenak tyasing  sasama

 

Samangsane pasamuan

Mamangun marta martani

Sinambi ing saben mangsa

Kala kalaning ngasepi

Lelana teki-teki

Nggayuh geyonganing kayun

Kayungyun ening ing tyas

Sanityasa pinrihatin

Puguh panggah cegah dhahar lawan guling

 

Saben nendra saking wisma

Lelana laladan sepi

Ngingsep sepuhing sopana

Mrih pana panaweng kapti

Tistising tyas marsudi

Mardawaning budya tulus

Mesu reh kasudarman

Neng tepining jalanidi

Sruning brata kataman wahyu jatmika

 

Wikan wengkoning samodra

Kaderan wus den ideri

Kinemat kamoting driya

Rinegem sagegem dadi

Dumadi angratoni

Nenggih Kanjeng Ratu Kidul

Ndedel nggayuh nggegana

Humara marak maripih

Sor prabawa priyagung ing Ngeksiganda

 

Dhahat denira meminta

Sinupeket pangkat kanthi

Jroning alam palemunan

Ing pasaban saben sepi

Sumanggem anyanggemi

Ing karsa kang wis tinamtu

Pamrihing mung aminta

Supangate teki-teki

Nora ketang teken janggut suku jaja

Advertisements

6 Comments (+add yours?)

 1. mujiman
  Oct 29, 2014 @ 07:34:03

  WAH SAE SANGET PUNIKO MO, SAGET PUN LESTANTUNAKEN, KULO JIMAN SAKING JLM P. TRITIS KM5 NGAYOGYOKARTO HADININGRAT, NUWUN

  Reply

 2. Jiman Suryahanda
  Oct 29, 2014 @ 07:38:51

  WAH SAMPUN SAE SANGET PUNIKO MO, KANGGE NGURI-URI KABUDAYAN JAWI, MATUR SUWUN, KULO JIMAN SAKING JLN. PARANGTRITIS KM 5 NGAYOGYAKARTO HADININGRAT.

  Reply

  • moergiyanto
   Nov 01, 2014 @ 09:35:04

   Matur Nuwun Mas Jiman Suryahanda sampun kerso mampir wonten bloh Kulo. Nderek nepangaken Kulo Murgiyanto saking Sendangagung, Minggir, Sleman Yogyakarta. Sak menika kulo manggen wonten BSD, Tangerang Selatan , Banten.

   Reply

   • windhu haryanto
    Jun 27, 2015 @ 02:00:30

    matunuwun posting nganipun mas moergianto, lengkap sanget. pancen nglaras tenan kok nggih langgam klasik sinom parijotho meniko, tumut nepangaken kulo windhu haryanto dalem karanganyar surakarta hadingrat, sakmeniko manggen wonten graha raya bintaro tlatah tangsel

 3. kasih
  Jul 31, 2015 @ 09:26:54

  wihhh, asoyy pak. sudah ada juga yang posting cakepan begini. dulu jarang sekali. apa lagi yang muda”. ditunggu cakepan yang lain.

  Reply

 4. jumawan pacitan
  Sep 11, 2015 @ 10:11:10

  nuwun sae saestu Ma….kepareng kula paste wonten buku not koleksi kula pribadi lan kangge gladhi lare2 nggen kula (Dusun Gondosuli,Desa Pagaerlor Kecamatan Sudimoro Pacitan)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: