NOTASI KETAWANG PUSPA GIWANG

Pelog Barang

 

Buka  :   6  7  2  3            3  5  3  2            2  7  2  3            6  6  6 (6)

7  5  6  7            3  5  3  2            5  3  2  7            3  2  7 (6)

7  5  6  7            3  5  3  2            5  3  2  7            3  2  7 (6)

3  3  .  .              3  3  5  6            7  2  7  6            3  5  3 (2)

6  7  3  2           6  7  3  2            5  6  5 3             2  7  5 (6)

 

Geronganipun selisir :

Parabe sang smarabangun

Sepat domba kali Oya

Gung remeh nora prasaja

 

Garwa sang Sindura Prabu

Wicara mawa karana

Aja dolan lan wanita

Tan nyata asring katarka

 

Sembung langu mungwing gunung

Kunir wisma kembang rekta

Aja nggugu ujarira

Wong lanang sok asring cidra

 

Genta geng kang munggwing panggung

Jawata pindha Harjuna

Jaman mengko kawruhana

Wong wadon keh ngamandaka

 

Kramane sawaleng kayun

Ayam kuncung sabeng wana

Padune cuwa ing karsa

Wuwuse tan merak driya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: