Notasi Ketawang Puspa Giwang

KETAWANG PUSPA GIWANG

Pelog Barang

Buka  :   6  7  2  3            3  5  3  2            2  7  2  3            6  6  6 (6)

7  5  6  7            3  5  3  2            5  3  2  7            3  2  7 (6)

7  5  6  7            3  5  3  2            5  3  2  7            3  2  7 (6)

3  3  .  .              3  3  5  6            7  2  7  6            3  5  3 (2)

6  7  3  2           6  7  3  2            5  6  5 3             2  7  5 (6)

 

Geronganipun selisir :

Parabe sang smarabangun

Sepat domba kali Oya

Gung remeh nora prasaja

 

Garwa sang Sindura Prabu

Wicara mawa karana

Aja dolan lan wanita

Tan nyata asring katarka

 

Sembung langu mungwing gunung

Kunir wisma kembang rekta

Aja nggugu ujarira

Wong lanang sok asring cidra

 

Genta geng kang munggwing panggung

Jawata pindha Harjuna

Jaman mengko kawruhana

Wong wadon keh ngamandaka

 

Kramane sawaleng kayun

Ayam kuncung sabeng wana

Padune cuwa ing karsa

Wuwuse tan merak driya

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. fxbudipangarso
  Jul 15, 2013 @ 08:26:24

  Waaah, sae sanget panjenengan punika.
  Wong Jawa atenan…. Pinter crita tur mitutur kalawan nembang.
  Apik mas…. Nepangaken kula Budi Pangarso, asli Nanggulan KP.
  Mbok menawi wonten kula pengen ngertos cakepanipun
  Ketawang Sinom Parijotho…Nuwun.

  Reply

  • moergiyanto
   Jan 13, 2014 @ 23:19:08

   Matur nuwun sanget Mas Budi Pangarsa, panjenengan sampun kerso ngunjungi blog kula, badhe kulo unggah cakepanipun Sinom Parijotho. Kulo sanget matur nuwun dumateng para kadang saha para pepundhen kula wonten ing tlatah Nanggulan Kulon Progo, awit naliko semanten kula sampun dipun keparengaken ngangsu kawruh saha necep ngelmu wonten ing SMA Sanjaya Kulon Progo. Nuwun sewu nuwun.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: